Akademia Menedżerów Kultury

HOME

+48 508 105 010 szkolenia@inicjatywa.org

+48 508 105 010 Mail

Profesjonalny Menedżer Kultury

Marcin Sobaszek

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, specjalista ds. funduszy strukturalnych w ramach Programu EURO-NGO Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji im. S. Batorego. Od 9 lat trener prowadzący szkolenia dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, młodzieży, bezrobotnych, instytucji rynku pracy oraz sektora prywatnego. Właściciel firmy szkoleniowej i promocyjnej. Certyfikowany trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Koordynator licznych projektów, w tym koordynator pilotażowego programu Leader+, w ramach którego powstała Fundacja Partnerstwo Ducha Gór. Prowadzi działania związane z promocją sektora społecznego  w Polsce (filmy promocyjne, w szczególności dla organizacji pozarządowych). Prezes Fundacji Obrazy Bez Granic zajmującej się promocją kina niezależnego w Polsce oraz organizacją warsztatów filmowych. Współautor przewodnika książkowego „Ogród Ducha Gór. U Stóp Karkonoszy” promującego Kotlinę Jeleniogórską.

Powrót