Akademia Menedżerów Kultury

HOME

+48 508 105 010 szkolenia@inicjatywa.org

+48 508 105 010 Mail

Profesjonalny Menedżer Kultury

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa szkoleniu (bądź w kilku szkoleniach) jest  rejestracja przy użyciu formularza on line, dokonanie opłaty oraz akceptacja regulaminu szkoleń.

Opłaty:

Uczestnictwo jednej osoby w jednym szkoleniu: 550 zł + 23 % VAT.

Uczestnictwo dwóch osób z jednej instytucji w jednym szkoleniu lub jednej osoby w dwóch dowolnych szkoleniach: 500 zł + 23 % VAT.

Uczestnictwo trzech lub więcej osób z jednej instytucji w jednym szkoleniu lub jednej osoby w trzech lub więcej szkoleniach: 450 zł + 23 %VAT.

UWAGA. W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych do opłat nie jest doliczany podatek VAT.

Opłata obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe oraz obiad, a także materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdów na szkolenie oraz kosztów noclegów.

W przypadku osób przyjeżdżających na szkolenia z poza województwa śląskiego Stowarzyszenie Inicjatywa może pomóc we wskazaniu najtańszych opcji noclegowych (od ok. 80 zł za nocleg).

O przyjęciu na dane szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują Certyfikat Uczestnictwa w Akademii Menedżera Kultury wraz ze wskazanym szkoleniem, w którym brali udział.

Regulamin szkoleń

Strona główna