Akademia Menedżerów Kultury

HOME

+48 508 105 010 szkolenia@inicjatywa.org

+48 508 105 010 Mail

Profesjonalny Menedżer Kultury

Regulamin

Regulamin szkoleń w ramach projektu Akademia Menedżera Kultury

1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa z siedzibą w Katowicach (40-032), Plac Sejmu Śląskiego 2/425, 40-032 Katowice zwanym dalej Stowarzyszeniem. Szkolenia skierowane są do osób zajmujących się zawodowo zarówno kierowaniem instytucjami i organizacjami kultury jak i realizacją projektów kulturalnych, zwanych dalej Uczestnikami.

2. Szkolenia odbywają się w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warszawskiej 6 (pok. 109) w Katowicach.

3. Jedna instytucja / organizacja może wydelegować na szkolenia dowolną ilość swoich przedstawicieli.

4. Z uwagi na doświadczenia z lat ubiegłych zastrzegamy sobie możliwość wyboru Uczestników szkoleń (w szczególności sytuacji zgłaszania się, a potem rezygnacji bez powiadomienia).

5. O fakcie zakwalifikowania Uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

6. Od Uczestników oczekuje się obecności na szkoleniu w pełnym wymiarze godzin, tj. w ciągu dwóch dni.

7. Wszyscy Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

8. Warunkiem udziału w szkoleniu lub w kilku szkoleniach jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego on-line oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo.

9. Po dokonaniu zgłoszenia on-line na podany adres e-mail, zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem zgłoszenia na szkolenie. Prosimy o sprawdzenie zgodności wszystkich danych oraz całkowitego kosztu udziału w wydarzeniu.

10. Obowiązek weryfikacji spoczywa na Uczestniku lub osobie dokonującej rejestracji w jego imieniu.

11. Po akceptacji zgłoszenia Uczestnicy proszeni są o dokonanie wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Adres do przelewów:

Stowarzyszenie Inicjatywa, Plac Sejmu Śląskiego 2/425 40-032 Katowice

Nr konta:

04 1050 1214 1000 0023 0314 2331

W tytule przelewu należy wpisać odpowiednio:

IMIĘ NAZWISKO / OPŁATA ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU / NAZWA SZKOLENIA

Opłata obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad oraz materiały szkoleniowe. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegów.

12. Na prośbę Uczestnika, Organizator wystawia fakturę. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika. W przypadku rachunku za więcej niż 1 osobę z jednej instytucji istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie.

13. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

14. Uczestnicy udzielają Stowarzyszeniu Inicjatywa nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas kongresu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie Inicjatywa.

15. Wszelkie informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie: www.kongresmk.pl.  lub są udzielane drogą poczty elektronicznej po wysłaniu zapytania na adres: biuro@inicjatywa.org lub telefonicznie pod numerem: 508 105 010.

16. Wszelkie wątpliwości i interpretacje niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa.

17. W przypadku niejasności, pytań, problemów i zastrzeżeń z Państwa strony, prosimy 
o kontakt z organizatorem:

Stowarzyszenie Inicjatywa
Plac Sejmu Śląskiego 2/425
40-032 Katowice
tel. 508 105 010
biuro@inicjatywa.org

Uprzejmie informujemy, iż przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez uczestnika szkoleń.

Strona główna