Akademia Menedżerów Kultury

HOME

+48 508 105 010 szkolenia@inicjatywa.org

+48 508 105 010 Mail

Profesjonalny Menedżer Kultury

O projekcie

W pędzie tworzenia projektów, programów często nie mamy przestrzeni na zadanie sobie podstawowych pytań nt. naszych wartości, naszych kompetencji, naszej wiedzy, naszej wizji, czy wreszcie pytań, dla kogo robimy to, co robimy. Zamiast relacjami i wartościami myślimy terminami i zadaniami, zamiast słuchać - mówimy, zamiast trwale budować - tworzymy konstrukcje ad hoc.

Projekt „AKADEMIA MENEDŻERÓW KULTURY” adresowany jest do wszystkich osób działających w sektorze kultury (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne) zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji menedżerskich, ale także pozyskaniem umiejętności budowania relacji i pracy na wartościach. Głównym impulsem do uruchomienia Akademii Menedżerów Kultury są wnioski płynące z organizacji I Kongresu Menedżerów Kultury, który odbył się w Katowicach w grudniu 2015 roku. Kongres, którego organizatorem było Stowarzyszenie Inicjatywa, był pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, a udział w nim wzięło ponad 550 osób z całej Polski (oraz zaproszeni zagraniczni goście). Uczestnicy Kongresu przez 4 dni dyskutowali o idei menedżmentu w kulturze. Liczne panele dyskusyjne, a przede wszystkim sesje warsztatowe i szkoleniowe, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, udowodniły, że jest duże zapotrzebowanie oraz chęć ze strony przedstawicieli sektora kultury na uczestnictwo w podnoszących kompetencje szkoleniach czy warsztatach. Także podczas rozlicznych rozmów i konsultacji ze środowiskiem menedżerów kultury w regionie, wśród wielu wniosków często podnoszona była kwestia dostępności do dobrze przygotowanych szkoleń. W związku z powyższym podjęliśmy decyzje organizacji cyklu szkoleń pod nazwą Akademia Menedżerów Kultury.

Organizatorem Akademii Menedżerów Kultury jest Stowarzyszenie Inicjatywa, które posiada bogate doświadczenie w obszarze profesjonalnej edukacji (więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleźć na stronie internetowej www.inicjatywa.org).

Strona główna